Broj turističkih noćenja u Bratuncu prošle godine izmedju 5.000 i 8.000!

20.04.2022 Piše: urednik
Rajska Plaža

Turizam je među sektorima koji su pretrpjeli najveći udar usljed pandemije koronavirusa. Ipak, pokazuje znakove oporavka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, početak 2022. godine je značajno bolji za ovu oblast nego što je to bio slučaj godinu dana ranije. I u 2021. napravljen značajan pomak u odnosu na 2019., što je bilo očekivano.

Tokom godine koja je iza nas, broj posjeta je iznosio oko 960 hiljada, uz preko 2,2 miliona noćenja. U februaru 2022. godine ostvareno je 74 306 posjeta, što je skoro 39% više nego u istom mjesecu 2021. Za januar ove godine podaci su još povoljniji, što i jeste očekivano zbog zimske sezone i praznika. Takođe, tokom februara je broj noćenja 174.160, što je 43,2% više nego u istom mjesecu prethodne godine.

Kada govorimo o našoj regiji, nema preciznih  podataka o broju posjeta i noćenja, barata se sa procjenama

-Naša gruba procjena je da smo tokom ljeta imali 5 do 8 hiljada noćenja, dok za vansezonski period nemamo ni procjenu – kaže direktor TO Bratunac, Aleksandar Stević.

Jedna od najvećih prepreka za ostvarivanje boljih rezultata je nedostatak smještajnih kapaciteta.

-Naša Turistička organizacija od osnivanja 2013. godine kuburi sa kategorizacijom smještaja, kako u privatnom smještaju, tako i u organizovanom, odnosno hotelima, motelima i pansionima. Ove godine smo planirali da započnemo kampanju kategorizacije, što je i zakonska obaveza, kako bismo smještajne jedinice stavili u administrativni okvir i definisali bazu smještajnih kapaciteta. Lokalni moteli su afirmativno odgovorili na poziv, tako da očekujemo da ćemo u ovoj godini imati definisanu bazu od nekih 150 do 200 ležajeva – dodao je Stević.

U Bosni i Hercegovini, u  februaru 2022. turistima je bilo na raspolaganju ukupno 16 343 soba i apartmana, što je za 9,4% više u odnosu na februar 2021. i 34.163 kreveta, što je za 10,1% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Bratunac najveći potencijal ima u ljetnjem turizmu, ali tu je i ribolovni turizam, kao i vjerski, koji mogu da predstavljaju važne faktore razvoja. Rijeka Drina je resurs koji nedovoljno koristimo, a još manje čuvamo.

Piše: M.V.