Dr Lazar Prodanović: Čestitam 8. mart, trudićemo se da unaprijedimo položaj žena u Bratuncu