Međunarodni dan tolerancije - 16. novembar

17.11.2021 Piše: urednik

Danas je Međunarodni dan tolerancije - 16. novembar. Ovaj datum se obilježava na godišnjem nivou i ustanovljen je od strane UNESCO-a 1995. godine. Cilj je da se promoviše tolerancija, odnosno poštovanje različitosti. 

Svake godine se u sklopu ovog datuma održavaju razne konferencije i festivali.

Tolerancija je poštovanje i uvažavanje različitosti u svjetskim kulturama. Različitost je, u stvari, najveće bogastvo svijeta. Različite kulture su svojim inovacijama kroz istoriju dopunjavale jedne druge. Tolerancija podrazumijeva i da se prihvati sve ono što nam izgleda kao strano.

Takođe, obilježavanje oovg međunarodnog praznika ima za svrhu da skrene pažnju i na opasnosti do kojih može dovesti netolerancija.