Општина Братунац: Јавни позив за самозапошљавање особа старости до 45 година

25.10.2023 Piše: urednik

Општина Братунац поновно расписује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији самозапошљавања предузетника у 2023.години (у даљем тексту:Јавни позив). Јавни позив објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Братунац и огласној табли Завода за запошљавање РС Биро Братунац.

Јавни позив ће бити отворен 15 дана од дана објављивања.

Јавни позив садржи предмет јавног позива, намјену и висину подстицајних средстава, право и услови учешћа, подношење пријаве и потребна документација, разматрање захтјева и критеријуме, одлуку о додјели средстава и закључење уговора, обавезе корисника, као и начин и рок подношења пријава.

Поновни јавни позив можете преузети ОВДЈЕ.
ПРИЛОГ 1.-Пријава на јавни позив
ПРИЛОГ 2.-Изјава о давању сагласности
ПРИЛОГ 3.-Изјава о некориштењу бесповратних средстава
ПРИЛОГ 4.-Пословни план
ПРИЛОГ 5.-Извјештај

Извор: званична интернет презентација Општине Братунац