Saopštenje kriznog štaba opštine Srebrenica

16.03.2020 Piše: urednik

Srebrenica

O B A V J E Š T E NJ E

 

Shodno zaključcima Vlade Republike Srpske o preventivnim mjerama zaštite stanovništva u vezi sa  virusom korona (COVID-19), dana 13.03.2020.godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Opštinske uprave opštine Srebrenica održan je sastanak kome su prisustvovali: Načelnik opštine, predstavnici zdravstvenih institucija sa područja opštine Srebrenica, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske-Policijska uprava Zvornik-Policijska stanica Srebrenica, nadležnih opštinskih službi i odjeljenja Opštinske uprave opštine Srebrenica i donijeti su sljedeći zaključci:

 

  1. Zabranjuju se sva javna okupljanja stanovništva (okupljanja stanovništva u većem broju) na podrudju opštine Srebrenica do 30.03.2020.godine,
  2. Javna ustanova „Prva osnovna skola„ Srebrenica sa pripadajućim Područnim odjeljenjima, Područna osnovna škola „Potočari„ u Potočarima, Javna ustanova Osnovna škola „Kosta Todorovic“„ Skelani, Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Srebrenica„ Srebrenica kao i Odjeljenje Pravnog fakulteta Univerziteta lstočno Sarajevo u Srebrenici neće raditi do 30.03.2020.godine,
  3. Javna ustanova Dječiji vrtić „Poletarac„ Srebrenica sa pripadajućom Dječijom igraonicom u Skelanima nastavlja s radom uz pojačane mjere zaštite. Apeluje se na roditelje čija djeca koriste usluge Javne ustanove Dječiji vrtić „Poletarac„ Srebrenica sa pripadajućom  Dječijom  igraonicom  u Skelanima  djece da ne dovode bolesnu djecu u vrtić.
  4. Pojačavaju se preventivne higijenske mjere u svim javnim objektima, a nadležne inspekcijske službe se zadužuju za kontrolu provođenja istih.
  5. U cilju zaštite zdravlja lokalnog stanovništva pozivaju se svi građani sa područja opštine Srebrenica da poštuju preporuke nadležnih institucija.
  6. Zabranjuje se rad svih ugostiteljskih objekata na području opštine Srebrenica nakon 23:00 sati .
  7. Preporučuje se stanovništvu na području opštine Srebrenica da se uzdrže od privatnog okupljanja sa većim brojem ljudi u periodu do 30.03.2020.godine.

Na sastanku je konstatovano da na području opštine Srebrenica nema registrovanih zaraženih pacijenata virusom korona (COVID-19), pacijenata pod sumnjom da su zaraženi istim, kao ni pacijenata pod nadzorom nadležnih službi Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica ili Javne zdravstvene ustanove, „lnstitut za javno zdravstvo„ Republike Srpske. Takode, nema mjesta panici  niti potrebe  za  stvaranjem zaliha životnih namirnica.

Građani sa područja opštine Srebrenica koji su putovali u zemlje u kojima je zabilježena pojava korona virusa (COVID-19) potrebno je da kontaktiraju Javnu zdravstvenu ustanovu „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske na telefon br: 0800 50 555 ili putem internet stranice www.phi.rs.ba. ili JU Dom zdravlja Srebrenica na broj telefona 056/440-194