Udruženje žena povratnica "Podrinjka": Besplatna pravna i psihološka pomoć

03.04.2024 Piše: urednik
Udruženje žena povratnica Podrinjka

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

 

Ovim putem Centar ženskih prava i Udruženje žena povratnica „Podrinjka“ žele da Vas obavjeste da je od marta 2024.godine ženama, djeci i povratnicima/ama koji su nastanjeni u Opštni Srebernica dostupna usluga BESPLATNE PRAVNE I PSIHOLOŠKE POMOĆI, u okviru projekta „Podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi i institucionalnim uslugama“.

Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti unapređenju zaštite prava povratnika/ica i civilnih žrtava rata te uspostavljanje međusobne saradnje i koordinacije između aktera na svim nivoima vlasti u BiH za dosljednu primjenu zakona. Besplatna pravna i psihološka pomoć se organizuje u saradnji sa Centrom za socijalni rad Srebrenica.

Ovu aktivnost omogućava regionalni projekat Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija (EU) i sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Svi klijenti i klijentice koji imaju potrebu za ovom uslugom mogu se za zakazivanje termina obratiti na sljedeće brojeve telefona:

- Centra za socijalni rad Srebrenica: 066 581659

- Udruženje žena povratnica „Podrinjka“ Srebrenica: 065 369 188

- Centra ženskih prava: 060 3111 922