Branislav Trišić: Cilj ''Aprila mjeseca čistoće'' je uređenje grada, drugih lokacija i prevencija