Dr Radomir Pavlović gost emisije ,,Kulturni nokaut''

11.05.2021 Piše: urednik

Dr Radomir Pavlović gostovao je u jučerašnjoj emisiji našeg radija ,,Kulturni nokaut''. Razgovarali smo o književnom stvaralaštvu dr Pavlovića, koje je fokusirano najviše na kulturno-istorijsko naslijeđe Srebrenice.

Bavio sam se istorijom 20. vijeka, odnosno, Prvim i Drugim Svjetskim ratom i ratovima devedesetih. O ovom posljednjem, gdje sam bio svjedok dešavanja, kao doktor pri Samostalnom bataljonu Skelani, pisao sam u knjizi ,,Crne marame Srebrenice''. Tu su napisana mnoga svjedočenja o ratnim dešavanjima. Takođe, bavio sam se Osaćanskom kulturom, ljudima i običajima. Objavio sam i riječnik sa 360 riječi osaćanskog ili banjačkog jezika, što je najobimniji broj riječi koji je ikad prikupljen iz ovog jezika. Posebno sam pisao o srednjovjekovnikm gradovima Srebrenice. Ne postoji nijedno mjesto kod nas, koje kao Srebrenica, ima pet gradova iz toga perioda. Tada je čak 13 vladara promjenjeno zbog bogatstava koje je Srebrenica imala i ima još uvijek, kao što su rude, voda Banje Guber...Tokom 15. vijeka ovaj grad je imao kanalizaciju i jedini je gdje je lokalno stanovništvo živjelo zajedno sa Dubrovčanima - samo je mali dio onoga što je naš gost rekao.

Dr Radomir Pavlović je istakao i da je Srebrenica, vjerovatno, jedino manje mjesto kod nas koje ima tri republičkke institucije: Nacionalni park Drina, Arheološko nalazište Rimski Municipium u Skelanima i Banju Guber.