Forum žena: Održana radionica na temu “ Mentalno zdravlje mladih ,samopoštovanje,granice i potrebe”

14.08.2023 Piše: urednik

U Zvorniku je dana 07.08.2023. godine realizovana radionica za mlade na temu “ Mentalno zdravlje mladih ,samopoštovanje,granice i potrebe”.Radionici je prisustvovalo 10 učesnika/ca koji su kroz diskusiju izrazili svoje mišljenje o izazovima i problemima sa kojima se susreću u procesu odrastanja .Poseban akcenat je stavljen da samoizolaciju mladih ,nedostatak empatije i bolesti zavisnosti ,kao rizične faktore koji utiču nanjihovo ponašanje,izgradnju samopoštovanja ,definisanje njihovih potreba i granica .Radionicu je vodio aktivista Omladinske organizacije “ Zvornički omladinski klub” Stefan Ćirković.

“Društvo i porodica u značajnoj mjeri utiču na mentalni razvoj mladih ,pa je neophodno kontinuirano raditi sa mladima u riziku kako bi se na vrijeme mogle spriječiti posledice loših navika .” –M.O.

 

1

Radionica je realizovana kroz projekat “ Mladi lideri u zajednici regije Birač 2 “ koji implementira Udruženje “Forum žena “ Bratunac zahvaljujući Bosnia and Herzegovina Resilience Initative (BHRI) projektu kojeg implementira IOM, a finansira Austrijska razvojna saradnja.