Međunarodni dan borbe protiv siromaštva: U Bratuncu i Srebrenici 87 korisnika socijalne pomoći

17.10.2019 Piše: admin

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obilježava se svake godine 17. oktobra u cijelom svijetu.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda odredila je taj dan za podsticanje svijesti o potrebi iskorjenjivanja siromaštva i bijede u svim zemljama, naročito onih u razvoju.

Prema procjenama UN-a, u svijetu ima više od 2,2 milijarde ljudi koji su siromašni ili su na pragu siromaštva.

UNDP kao glavne razloge rasta siromaštva navodi poskupljenje hrane i ratove, ali i finansijsku krizu i prirodne katastrofe.

Prepoznatljivo je da se siromaštvo manifestuje na razne načine, među kojima su nedostatak prihoda i sredstava dovoljnih za osiguranje održive egzistencije, glad i neuhranjenost, slabo zdravlje, ograničena ili nikakva dostupnost obrazovanju i ostalim osnovnim uslugama, povećana smrtnost - uključujući smrtnost od bolesti, beskućništvo i neadekvatni stambeni uslovi, nesigurno okruženje, društvena diskriminacija i izolacija.

U BiH prema, analizama sektora socijalne zaštite, oko 600 000 ljudi živi sa 3 do 5 KM dnevno, tačnije u siromaštvu i ne mogu priuštiti da večeraju.

Siromaštvo naročito pogađa mlade koji pripadaju marginalizovanim grupama: izbjeglice, raseljene, osobe sa invaliditetom, mlade romske nacionalnosti, te nezaposlene, mnogočlane porodice, djecu i samohrane roditelje.

U Srebrenici i Bratuncu socijalnu pomoć prima ukupno 87 korisnika.

“Naš rad se zasniva na tome da se zaštite ljudi ovih kategorija. Trenutno je broj korisnika socijalne pomioći na području naše opštine 25, oni dobijaju po 128,55 maraka ako je jedan član u domaćinstvu, 171 marku ako je više članova“, izjavila je za UPSMedia Biljana Rakić, direktorica Centra za socijalni rad Srebrenica.

„U Bratuncu socijalnu pomoć dobija 62 korisnika. Ukoliko u nekoj porodici ima jedan član, ta novčana pomoć iznosi 128,55 maraka, naravno, taj iznos se povećava u porodicama gdje su dva-tri člana“, rekla je Nada Simić, direktorica Centra za socijalni rad Bratunac.