Međunarodni dan osoba sa invaliditetom - 3. decembar

03.12.2020 Piše: urednik

Između 10 i 12 procenata svjetske populacije čine osobe sa invaliditetom. Od 1992. godine Ujedinjene nacije obilježavaju današnji datum kao Dan osoba sa invaliditetom. Cilj je da se istaknu problemi sa kojima se ovaj dio populacije susreće i da se iznađu rješenja.

Brojna su ograničenja i predrasude na koje nailaze ove osobe. Tu su, prije svega, fizička ograničenja, odnosno nemogućnost pristupa svemu onome što svaka osoba treba da ima. Neki od primjera su nedostaci rampi i lifotva za osobe sa invaliditetom u stambenim zgradama ili institucijama, javnom prevozu...Uz to, najveći problem za osobe sa invaliditetom je nezaposlenost. Jako mali procenat ljudi iz ove populacije je zaposlen, mada su aktivni razni projekti koji za cilj imaju podršku zapošljavanju ove ranjive kategorije. Takođe, skoro 50.000 osoba sa invaliditetom su korsinici socijalne pomoći u BiH.

Treba istaći da je ova kategorija još više ranjiva u uslovma pandemije koronavirusa, kako zbog zdravstvenog rizika, tako i zbog manjeg broja dostupnih medicinskih usluga, odnosno težeg dolaska do istih.

O ovoj kategoriji treba da vodimo računa svakog dana u godini, a ne samo danas, i da se trudimo da im poboljšamo kvalitet života na sve dostupne načine i da iznalazimo kretivna rješenja.

Piše: M.V.