Međunarodni dan recikliranja - 18. mart

18.03.2021 Piše: urednik

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan recikliranja - 18. mart. Ovaj datum je ustanovljen 2018. godine i ima za cilj da skrene pažnju na značaj reciklaže otpada. Planeta ima šest najvažnijih resursa: vodu, vazduh, ugalj, naftu, prirodni gas i minerale. Njima je pridodat i sedmi resurs, a to je sve ono što smo iskoristili i što može biti ponovo korišteno.

Samo recikliranje je proces sakupljanja odbačenih proizvoda, njihova prerada i kreiranje proizvoda iste ili slične namjene. Reciklaža je prepoznata kao jedan od ključnih ciljeva održivog razvoja od strane UN-a. Svi resursi koje imamo su potrošni i ne mogu trajati neograničeno, što povećava značaj procesa recikliranja.

Neke procjene govore da se u Bosni i Hercegovini reciklira samo nešto više od 10 procenata ambalažnog otpada. Tu spadaju: papir, plastika i ostali iskoristivi materijali. U razvijenim državama svijeta otpad se koristi mnogo više. Kao primjer treba navesti Švedsku, koja reciklira 95 posto sekundarnih sirovina.

Kada uzmemo u obzir sve ove podatke, to je jasan pokazatelj koliko novca se gubi, a u pitanju su milioni konvertibilnih maraka.

Mislim da mi i dalje nemamo osjećaj da je otpad često direktna zarada, a jedna anegdota je posebno zanimljiva. Kada smo 2018. godine išli u Beč, u sklopu nagrade za fudbalski turnir, imali smo mnogo smeća koje smo iznijeli prilikom odjave iz hotela. Fudbaleri, koji su tada bili u srednjoj školi, su samo taj otpad bacili u kontejner, da bi ostali zapanjeni kada su poslije nekoliko minuta saznali da su za to mogli dobiti blizu 15 evra.

Svijest o značaju reciklaže je važna, što bi nam riješilo i brojne probleme sa zagađenjem. Pozivamo naše čitaoce, još jednom, da podrže akciju učenika SŠC Bratunac i OŠ Branko Radičević ,,Čepom do osmjeha'' koja ima ekološki i humanitarni karakter, a podrazumijeva recikliranje.

Piše: M.V.