Novi potpredsjednik SO Bratunac je Vehid Dedić, usvojen Plan rada načelnika za 2023., a Izvještaj o radu načelnika za 2022. bez podrške odbornika

31.03.2023 Piše: urednik

Na danas održanoj 12. redovnoj sjednici Skupštine opštine Bratunac razriješen je funkcije potpredsjednika SO Bratunac Radenko Milanović, a na tu funkciju je imenovan Vehid Dedić. Za funkciju direktora JZU “Dom zdravlja” Bratunac imenovana je Dr Ljiljana Ivančić, dok je za direktora DOO “Malina – Bratunac” imenovana Bojaba Varagić, dipl. Inž. poljoprivrede.

Na današnjoj sjednici SO Bratunac usvojeni su Izvještaj o radu opštinske uprave Bratunac za 2022. godinu, kao i izvještaji o radu javnih ustanova čiji je osnivač Opština Bratunac. Podršku su dobili Plan rada i Plan kapitalnih investicija načelnika opštine Bratunac za 2023. Godinu. Sa druge strane, nije usvojen Izvještaj o radu načenika opštine Bratunac za 2022. Godinu, kao ni Informacija o radu AD “Gradska čistoća” Bratunac niti Informacija o radu JP “RAD” Bratunac.

Takođe, odbornici SO Bratunac su na današnjoj sjednici usvojili Odluku o izgradnji gradskog groblja u Bratuncu, kao i izmjena i dopuna Regulacionog plana naseljenog mjesta Bratunac na dvije lokacije.

Osim ovih, usvojene su i odluke o visini vrijednosti nepokretnosti, stopa poreza za nepokretnosti, o komunalnim taksama, o utvrđivanju prosječne građevinske cijene stambenog i poslovnog prostora, kao i odluka o izmjeni odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu.