ОПШТИНА БРАТУНАЦ: САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

16.11.2023 Piše: urednik
Zgrada Opštine Bratunac

У свјетлу недавно одржаних сједница Скупштине општине Братунац, на којима одборници нису усвојили одређене oдлуке, које су важне за функционисање наше јединице локалне самоуправе, обраћамо се јавности са намјером да укажемо на последице које ће овакво понашање појединих представника законодавне власти произвести.

Једна од тачака дневног реда на последњој сједници Скупштине општине Братунац била је: Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о условима и начину јавне продаје непокретности. Ријеч је о продаји објекта старог војног магацина и земљишта испод њега. Средства остварена продајом предвиђена су буџетом Општине Братунац за 2023. годину, под ставком приход буџета. Блокирањем усвајања ове одлуке, одборници су озбиљно угрозили реализацију буџета, планираног за 2023. годину што доводи у питање исплату плата буџетским корисницима до краја године. Осим тога, можемо очекивати отежану исплату и осталих давања која представљају обавезу буџета у овој години.

Угрожавање буџетских прихода није се на томе зауставило. Неусвајањем Приједлога Одлуке о паркирању на паркиралиштима Братунац, приход буџета Општине Братунац у 2024. години биће мањи за 200.000,00 КМ. Овакво стање прихода, ствара тешкоће у смислу реализације планираних пројеката у 2024. години.  Првенствено, упита је изградња дјечијег обданишта, планирана на земљишту Основне школе „Вук Караџић“ Братунац. Ове године, започели смо са измјеном регулационог плана предметног локалитета и израдом пројектне документације. Идуће године, планирали смо да кренемо са изградњом. Смањењем планираних прихода за наредну годину, озбиљно је угрожена реализација овог пројекта.

Кашњење при усвајању ребаланса буџета за 2023. годину, које се догодило због прекида сједнице Скупштине општине Братунац заказане за 30. октобар, имаће за резултат немогућност уплате дијела средстава ЈЗУ Дом здравља Братунац и АД „Градска чистоћа“ Братунац. Наиме, до краја године, нећемо бити у могућности да сервисирамо обавезе АД „Градска чистоћа“, које се првенствено односе на плаћање затезне камате на име дуга ЈП „Регионална депонија“ д.о.о. Зворник. Сваког мјесеца, само на име затезних камата на главни дуг, ове обавезе износе 4.000,00 КМ.

Између осталог, споменућемо и то да Скупштина општине Братунац није усвојила Приједлог Одлуке о основаности утврђивања општег интереса ради провођења поступка експропријације у сврху изградње паркинг простора испред зграде Општинске управе Братунац. Таквим поступком, стопирано је даље уређење предметног локалитета, који својим тренутним изгледом нарушава изглед нашег града.

Скупштина општине Братунац представља највиши законодавни орган општине.

Конструктивна расправа о свакој тачки дневног реда је увијек добродошла.

Неусвајање одређеног приједлога, требало би да буде праћено детаљним образложењем због чега та одлука није добра у смислу општег интереса.

Навођење разлога за неусвајање довело би до израде нове одлуке која би можда била боља у односу на приједлог претходне.

Без конструктивне расправе и адекватног образложења, одборници Скупштине општине Братунац нису усвојили одлуке које су биле изузетно значајне.

Кривицу за последице оваквог поступања сносе сви одборници наше Скупштине који нису гласали ЗА усвајање претходно наведених одлука.

Ипак, већу одговорност за то, имају одборници актуелне скупштинске већине, предвођене одборницима СНСД-а, ДНС-а и УС.

 

Период који долази, нажалост ће показати резултат непромишљеног поступања истих...

 

 

                                                                         

                       КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ