Poziv za finansiranje troškova stručnog osposobljavanja u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima

02.12.2022 Piše: urednik
RRD SWG

Prenosimo informacije Stalne Radne Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG).

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) objavljuje poziv za podnošenje prijava za finansiranje troškova stručnog osposobljavanja u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unapređenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT), identifikovane kao važne za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, Program za finansiranje stručnog osposobljavanja se sastoji od sledećih glavnih segmenata:

1. Opis projekta

2. Prihvatljivi korisnici

3. Aktivnosti koje su predmet finansiranja u okviru programa podrške

4. Informacije o dodjeli sredstava

5. Podnošenje dokumentacije

6. Informacije o statusu prijave

 

U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, SWG opredjeljuje sredstava za finansiranje završene obuke, zaključno sa dobijanjem sertifikata u periodu između 28. septembra 2022. godine zaključno sa 30. junom 2024. godine sa ciljem stručnog osposobljavanja kandidata u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unapređenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT), identifikovane kao važne za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja.

Ovaj program se implementira u dve faze. U prvoj fazi, od kandidata se traži da podnesu Prijavu za finansiranje stručne obuke u priloženom formatu, koju će pregledati SWG Komisija za ocjenjivanje kandidata. Kandidati će biti obaviešteni da li njihova prijava za obuku ispunjava uslove za refundiranje troškova. U drugoj fazi kandidati će dostaviti SWG-u dobijeni sertifikat na osnovu kojeg će SWG nadoknaditi sredstva do 300.00 EUR bruto iznosa uključujući sve uračunate poreze troškova obuke.

Novčana sredstva će biti dodijeljena izabranim kandidatima čija prijava najbolje ispunjava uslove ovog programa po redosledu kojim aplikacije budu primljene.

Prema pravilima SWG-a zahtev za prijavu za finansiranje stručnog osposobljavanja podnosi se elektronskom poštom SWG Sekretarijatu na e-mail: swgsecretariat@swg-seerural.org do 31.marta 2023.godine. Vise informacija i sva relevantna dokumenta možete naći na : https://seerural.org/bosnia-herzegovina/