Preventivna akcija: „Retro je in!“Vozi naprijed,pogledaj nazad!“

13.07.2021 Piše: urednik
AMD-Srebrenica-Bratunac

Dobili smo saopštenje AMD „Srebrenica- Bratunac“ koje vam prenosimo.

AMS Republike Srpske i auto moto društva,u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske u periodu od 10. jula do 30.septembra 2021.godine provodiće preventivne aktivnosti pod nazivom “Retro je in!Vozi naprijed,pogledaj Nazad!”

U toku 2020. godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u Republike Srpske smrtno je stradalo 13 vozača motocikla i mopeda,a teške tjelesne povrede zadobilo je njih 67.U saobraćajnim nezgodama u kojima učestvuju vozači motocikla i mopeda, pored njih,često stradaju i putnici koji se prevoze sa njima.

Cilj provodjenja preventivne aktivnosti Retro je in!Vozi naprijed,pogledaj nazad!” jeste povećanje bezbjednosti vozača motocikla i mopeda u saobracaju,odnosno smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih motociklista i mopedista,kao i lica koja se prevoze sa njima,u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske.

U toku trajanja aktivnosti će se pokušati uticati na promjenu negativnih stavova i ponašanja kod vozača motocikla i mopeda,kao i kod ostalih vozača motornih vozila,a podržavaće se ponašanje u skladu sa pravilima saobraćaja.Vozači motocikla i mopeda podsjećaće se na značaj upotrebe zaštitnih Kaciga i druge zaštitne opreme,dok vozačima ostalih motornih vozila skrenućese pažnja na potrebu povećane opreznosti prema ovim kategorijama učesnika u saobracaju.