Srebrenica: Okrugli sto na temu prava žena

24.11.2022 Piše: urednik
Okrugli sto

U Srebrenici je organizovan okrugli sto “Gender senzitivni pristup pri ostvarivanju ekonomsko socijalne nezavisnosti žena u Srebrenici”. Pričalo se o ulozi lokalnih institucija u promociji ženskih prava.

O položaju žena u Srebrenici govorila je Begija Smajić, koja je bila i poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

-Mi smo jedna lokalna zajednica gdje svako, pa i žene osjeti, prije svega, nerazvijenost ove lokalne zajednice. Položaj žena je loš, a o tome govori i to što su samo dvije žene odbornice u lokalnoj skupštini, od 21 odbornika- prokomentarisala je Begija Smajić. 

Okrugli sto

Organizatori događaja bili su Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena (FWE) i Udruženje SARA-Srebrenica.

-Drago nam je što smo dio mreže koja pokušava da riješi ovaj problem na lokalnom, ali i BH nivou. Stanje se ne može promijeniti jednim korakom, to je niz koraka koje činimo godinama unazad, a namjeravamo to raditi i u budućnosti- rekla je Valentina Gagić iz organizacije ''Sara'' Srebrenica.

-Ono što nam je jako važno, a što je cilj projekta, jeste da ojačamo kapacitete udruženja koja se bave sa manjinskim i marginalizovanim grupama žena, s ciljem da one budu pripremljene za saradnju sa lokalnim institucijama. Najveći izazovi se i nalaze na lokalnom nivou kada je ova tema u pitanju- istakla je Vedrana Frašto iz Fondacije ''Cure''.

Danas je razgovarano i o Akcionom planu i o tome koje poteze povući u narednom periodu. Traži se da i NVO sektor učestvuje u procesu kreiranja planova i strategija važnih za lokalnu zajednicu.