Stanje vodostaja rijeka

03.12.2021 Piše: urednik

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTINE SREBRENICA OBAVJEŠTAVA STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA DA JE REPUBLIČKI OPERATIVNO-KOMUNIKATIVNI CENTAR 121 DANA 03.12.2021.GODINE IZDAO VANREDNI IZVJEŠTAJ O VODOSTAJIMA GLAVNIH VODOTOKA U REPUBLICI SRPSKOJ.

U SKLADU SA VANREDNIM IZVJEŠTAJEM O VODOSTAJIMA GLAVNIH VODOTOKA U REPUBLICI SRPSKOJ IZDATIM DANA 03.12.2021.GODINE OD STRANE REPUBLIČKOG OPERATIVNO-KOMUNIKATIVNOG CENTRA 121 VODOSTAJI NA GLAVNIM VODOTOCIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE SU U PORASTU.

PREMA POSLEDNJIM REZULTATIMA RASPOLOŽIVIH PROGNOZNIH MODELA (Sava FFWS I MIKE) ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV SAVE, OČEKUJE SE PORAST VODOSTAJA NA SVIM GLAVNIM VODOTOCIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE (SAVA, UNA, SANA, VRBAS, BOSNA I DRINA).

VODOSTAJI RIJEKE SAVE SU VEĆ RELATIVNO VISOKI USLJED PADAVINA IZ RANIJEG PERIODA I NA VEĆINI MJERNIH STANICA SU U ZONI PRIPREMNOG STANJA. RIJEKA SAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE JE TRENUTNO U STAGNACIJI ILI BLAGOM OPADANJU, ALI SE OČEKUJE NOVI PORAST PRI ČEMU SE NE OČEKUJE DA BUDU DOSTIGNUTE KOTE REDOVNE ODBRANE OD POPLAVA.

VODOSTAJI RIJEKE UNE I SANE SU U PORASTU ALI SE NE OČEKUJE DA ĆE DOSTIĆI KOTU REDOVNE ODBRANE OD POPLAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE. POSTEPENO OPADANJE VODOSTAJA NA NIZVODNIM DIJELOVIMA SLIVA RIJEKA UNE I SANE OČEKUJE SE U TOKOM DANA 04.12.2021.GODINE (SUBOTA).

VODOSTAJ NA RIJECI VRBAS JE TAKOĐER U PORASTU, A DODATNI PORAST MOGUĆ JE NIZVODNO OD HIDROLOŠKE STANICE BOČAC, USLJED POJAČANOG ISPUŠTANJA VODE NA HIDROELEKTRANI “BOČAC“.

RIJEKA BOSNA JE U PORASTU, NAROČITO U GORNJIM I SREDNJIM DIJELOVIMA TOKA. OČEKUJE SE DA BI VRH POPLAVNOG TALASA MOGAO STIĆI DO DOBOJA I NIZVODNO OD DOBOJA U TOKU DANA 04.12.2021.GODINE (SUBOTA). PREMA TRENUTNIM IZLAZIMA IZ PROGNOZNIH MODELA, NE OČEKUJE SE DA VODOSTAJ RIJEKE BOSNE NA OVOJ DIONICI DOSTIGNE KOTU REDOVNE ODBRANE OD POPLAVA.

U SKLADU SA VANREDNIM IZVJEŠTAJEM O VODOSTAJIMA GLAVNIH VODOTOKA U REPUBLICI SRPSKOJ IZDATIM DANA 03.12.2021.GODINE OD STRANE REPUBLIČKOG OPERATIVNO-KOMUNIKATIVNOG CENTRA 121 OBAVJEŠTAVAMO STANOVNIŠTVO SA PODRUČJA OPŠTINE SREBRENICA DA SVOJE AKTIVNOSTI USKLADI SA VANREDNIM IZVJEŠTAJEM O VODOSTAJIMA GLAVNIH VODOTOKA U REPUBLICI SRPSKOJ IZDATIM DANA 03.12.2021.GODINE OD STRANE REPUBLIČKOG OPERATIVNO-KOMUNIKATIVNOG CENTRA 121.

 

                                                                                                       S POŠTOVANJEM,

                                                                                                       Načelnika odjeljenja

                                                                                                        ________________

                                                                                                          Adem Mehmedović