Vrtić Poletarac Srebrenica - Konkurs za prijem djece u jasličku grupu

19.01.2022 Piše: urednik
VRTIĆ POLETARAC

Prenosimo vam saopštenje JU Dječiji vrtić Poletarac Srebrenica.

Broj: 01-14/22

Datum: 19.01.2022.god.

 

Na osnovu člana 37. Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju( “ Službeni glasnik RS” broj:79/15 63/20) i člana 10. Statuta JU Dječiji vrtić Poletarac Srebrenica direktor JU Dječiji vrtić ,,Poletarac” Srebrenica raspisuje;

 

 

 

                                                                          JAVNI KONKURS

                              ZA PRIJEM DJECE U JASLIČKU GRUPU U RADNOJ 2021/2022. GODINI.

 

 

JU Dječiji vrtić ,,Poletarac “ Srebrenica vrši prijem djece za jasličku grupu za 2021/2022. godinu.

 

Prijava djece u predškolsku ustanovu vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih i prijave koja se može dobiti u prostorijama vrtića svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova, a detaljnije informacije mogu se dobiti na broj tel.056/440-917.

 

 

Konkurs ostaje otvoren najmanje 7 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli vrtića.

 

Rezultati javnog konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli vrtića.

 

Roditelji čija djeca budu primljena biće dužni dostaviti potrebnu dokumentaciju i ljekarsko uvjerenje dobijeno na osnovu pregleda o fizičkom i psihičkom razvoju djeteta i labaratorijskog nalaza koji sadrži bris nosa , grla i nalaz stolice od nadležne zdravstvene ustanove.

 

O prijemu djece po osnovu Konkursa odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora vrtića.

 

 

 

                                                                                                                      V.D. DIREKTOR

                                                                                                                     _______________

                                                                                                                          Tifa Efendić