Željko Lazić: O Međunarodnom danu medicinskih sestara/tehničara

14.05.2024 Piše: urednik
Željko Lazić

Međunarodni dan medicinskih sestara/tehničara obilježava se širom svijeta 12. maja, na rođendan Florens Najtingejl koja se smatra začetnicom modernog sestrinstva. Svake godine Dan medicinskih sestara predstavlja priliku da se istakne njihov doprinos u zdravstvenom sistemu. Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara 2024. godine ovaj dan obilježava pod sloganom „Naše medicinske sestre. Naša budućnost. Ekonomska moć njege.“

O tome kako medisinske sestre i tehničari obavljaju nevjerovatan posao uvjerili smo se bezbroj puta. Povodom „njihovog“ dana razgovarali smo sa Željkom Lazićem, glavnim tehničarem u Domu zdravlja Bratunac. Na pitanje da li je u Domu zdravlja Bratunac obilježen ovaj dan, naš sagovornik je odgovorio:

„Moram reći da mi, nažalost, nismo obilježili ovaj datum. Mi imamo udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Birač koji broji do 500 članova, i mi izaberemo jedan dan u godini kada obilježimo ovaj dan. To će biti početkom juna mjeseca kada ćemo prisustvovati radionicama značajnim za našu struku.“, kazao je Lazić.

U Domu zdravlja Bratunac radi 40 medicinskih sestara od ukupno 60 zaposlenih. Glavni nosioci posla u svim domovima zdravlja i bolnicama su doktori, dok medicinske sestre predstavljaju sponu između ljekara i pacijenata.

„Smatram da bez medicinskih sestara ne bi bio moguć nikakav vid pružanja pomoći. Položaj medicinskih sestara i tehničara nije na zavidnom nivou, prije svega nismo adekvatno plaćeni. Medicinska sestra ima platu 1.250 KM u koju je uračunat topli obrok i regres. Ako bismo izuzeli topli obrok koji iznosi 220 KM i regres, koji je na godišnjem nivou 450 KM, to znači da plata medicinske sestre iznosi 1000 KM. Što se tiče redovnih primanja u našem Domu zdravlja, mogu da se pohvalim da su nama izmirene obaveze, ali da su primanja dovoljna – nisu.“, ističe naš sagovornik, koji je dodao da se medicinske sestre preko udruženja regije Birač zalažu za status medicinskih sestara koje bi, po izmjeni, dobile status službenog lica.

Lazić je takođe rekao da su rijetke situacije u kojima su medicinske sestre bile izložene nekoj neprijatnosti, skoro i da ih nije bilo. Medinsko osoblje ponaša se u skadu sa kodeksom ponašanja, iako postoji i kodeks ponašanja pacijenata. Dešavalo se da su medicinske sestre te koje treba zaštiti u situacijama kada su u dežurama, a to je jedan od problema za čije se regulisanje zalaže Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Birač.

„Za kraj bih volio da napomenem da iz Srednje medicinske škole iz Srebrenice nam stiže kadar koji je nedovoljno obučen. Takođe se zalažemo protiv doškolovavanja , polaganja ispita i predmeta na privatnim školama. Ono što bi svakako dovelo do kvalitetnijeg kadra i rada jeste zapošljavanje po sistemu raspisivanja konkursa, a kanije i selekcije, a ne zapošljavanja političkim putem.“

U ime svih medicinskih sestara naš sagovornik poziva pacijente na strpljenje, jer su i medicinske sestre izložene raznim pritiscima. Organizacija rada i sistem nije nešto što zavisi od njih, te da se sve može riješiti uz dogovor i razgovor.